ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора
ТОВ «ІНТЕЛ_СЕРВІС»
Від 11.01.2016 р. №51-К
Публічний договір
про надання телекомунікаційних послуг

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛ_СЕРВІС». Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

1. Предмет Договору

1.1 На підставі даного Договору Провайдер надає Абоненту Послуги фізичній чи/та/або юридичній особі, а Абонент приймає та сплачує Провайдеру плату за підключення та надання доступу до мережі Інтернет (надалі - Послуги) за адресою, зазначеною Абонентом у Заяві на підключення (що є не від’ємною частиною цього договору), відповідно до обраного тарифу.
1.2 Послуги надаються за умови технічної можливості у Провайдера надання таких послуг.
1.3 Даний Договір носить характер публічної оферти та відповідно до чинного законодавства України, має відповідну юридичну силу.
1.4 Згідно зі статтею 642 ЦК України, безумовним прийняттям даної публічної оферти (Договору) вважається здійснення Абонентом платежу в якості оплати Послуг Провайдера та отримання Провайдером відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
1.5 Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг. З моменту оплати Послуг Провайдеру Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2. Порядок надання послуг

2.1. Порядок підключення до мережі
2.1.1. У разі прийняття умов Договору, Абонент повинен звернутися будь-яким доступним способом до Провайдера, для здійснення наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:
  • підпис і надання Абонентом Провайдеру заяви про приєднання до публічнго договору про надання телекомунікаційних послуг;
  • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера платежу за підключення кінцевого обладнання Абонента до пункту закінчення телекомунікаційної мережі;
  • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера плати згідно з обраним тарифним планом та замовлених додаткових послуг;
  • реєстрація Абонента в мережі Провайдера з використанням ідентифікаторів.
2.1.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом.
2.1.3. Після отримання Провайдером заявки на підключення Послуг та отримання платежу за ці Послуги, представники Провайдера приїжджають до Абонента для підключення до мережі Інтернет. Спеціалісти Провайдера здійснюють підключення обладнання Абонента до мережі Інтернет протягом п’яти робочих днів з моменту оплати . Роботи з підключення виконуються протягом робочого дня пн..по пт. з 09-00 до 18-00 з попереднім узгодженням дати та часу з Абонентом.
2.1.4. В узгоджений час та дату, Провайдер направляє за вказаною Абонентом адресою (Місцем підключення) спеціалістів, які проводять Підключення до Послуг. Після підключення до послуг, Абонент використовуючи отриманий від Провайдера Обліковий запис, перевіряє працездатність Послуг та правильність облікового запису.
2.1.5. Межею Відповідальності Провайдера при наданні Послуг з підключення є фізична межа приміщення за зазначеною Абонентом адресою — Місцем підключення.
2.1.6. При підключенні, кабель заводиться у квартиру Абонента і залишається запас, достатній для прокладки всередині приміщення (квартири) до телекомунікаційного обладнання Абонента (але не більше 20 м.). Провайдер не встановлює та не налагоджує програмне забезпечення на обладнанні Абонента (крім налаштування підключення до мережі Інтернет), не проводить оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Абонента.
2.1.7. Договір діє з моменту внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера плати за підключення, та підписання Додатку №1 до цього договору, та діє до моменту досягнення мінусового балансу Особового рахунка Абонента.
2.2. Умови надання Послуг
2.2.1. Наявність у Провайдера Технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.
2.2.2. Ознайомлення Абонента з умовами цього Договору.
2.2.3. Реєстрація Абонента та відкриття персонального Особового рахунку Абонента в Системі, із використанням Облікового запису.
2.2.4. Внесення Абонентом на Особовий рахунок оплати за підключення до Послуг2.2.5. Внесення Абонентом на Особовий рахунок оплати згідно з обраним Тарифним планом та оплати замовлених Додаткових послуг.
2.2.5. Абонент доручає Провайдеру, а Провайдер зобов‘язується вести облік обсягу та вартості наданих послуг з доступу до мережі Інтернет, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом), роботі якої Абонент довіряє та з даними якої погоджується. Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено персональні відомості про Абонента, які стали відомі Провайдеру при укладені та виконанні цього Договору та надає дозвіл на їх обробку.
2.2.6. Кінцеве обладнання Абонента справне, підготовлене для роботи в Мережі, має підтримку Ethernet IEEE 802.3, стику протоколів TCP/IP в повному обсязі, мережевий інтерфейс з роз`ємом RJ-45 та підтримує отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до RFC2131.
2.2.7. Підключення до Послуг включає наступні роботи:
а) Проведення монтажних робіт із з`єднання порта активного мережевого обладнання Провайдера та Кінцевого обладнання Абонента (створення Абонентської лінії);
б) Активація порту мережевого обладнання Провайдера;
в) Активація Тарифного плану Абонента;
г) Первинне налаштування Кінцевого обладнання Абонента;
д) Первинний інструктаж Абонента.
2.2.8. Введення кабелю у приміщення Абонента: кабель прокладається шляхом здійснення отвору діаметром 6-10мм в місці визначеному Абонентом, через який прокладається кабель та залишається необхідний метраж кабелю для з`єднання Кінцевого обладнання Абонента (загальна довжина кабелю не повинна перевищувати 100м). При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки за утворення отвору в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку, пошкодження майна і тому подібне).
2.2.9. Кінець кабелю зі сторони Абонента обтискається роз`ємом RJ-45.
2.2.10. Подальші оздоблювальні роботи та роботи з прокладання кабелю всередині приміщення Абонент здійснює самостійно.
2.2.11. Проведення інших монтажних робіт, або внесення з ініціативи Абонента змін до проведенння монтажних робіт здійснюється працівниками Провайдера за наявності Технічної можливості. До обсягу робіт, які проводяться Провайдером в приміщенні Абонента, не входять:
- оздоблювальні роботи для прокладення кабелю у приміщенні Абонента;
- встановлення програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання Абонента;
- пересування меблів;
- заземлення будь-якого кінцевого обладнання Абонента;
- інше не пов’язане з предметом даного Договору.

3. Правила користування мережею Інтернет

3.1. В мережі Інтернет не допускаються наступні дії:
- масове надсилання повідомлень за допомогою електронної пошти чи інших засобів персонального обміну інформацією без наявної ініціативи отримувачів;
- неоднократне відправлення електронних листів, що містять приєднані файли або мають значний об’єм, без дозволу отримувача;
- надсилання без згоди отримувача:
а) електронної пошти рекламного, комерційного чи агітаційного характеру;
б) повідомлень з проханням чи вимогою переслати даного листа іншим доступним користувачам (chain letters);
- розміщення у будь-якій електронній конференції чи на форумі повідомлень, що не відповідають тематиці даної конференції (off-topic);
- розміщення у будь-якій електронній конференції, форумі тощо, або ж надсилання на адресу отримувача образливих за змістом електронних листів чи повідомлень, що містять грубі та/або нецензурні вирази;
- використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (адреси e-mail, сторінок WWW і т.д.) для вчинення будь-якої з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої саме точки мережі такі дії відбулися;
- будь-яка діяльність в напрямку технічного забезпечення розсилання спаму (spam support service), наприклад:
а) цілеспрямоване сканування інфрмаційних ресурсів з метою пошуку адрес електронної пошти чи інших служб доставки повідомлень;
б) розповсюдження програмного забезпечення для розсилання спаму;
в) створення, верифікація, підтримка чи розповсюдження баз даних адрес електронної пошти чи інших служб доставки повідомлень (крім випадків, коли власники усіх адрес такої бази даних висловили свою згоду на включення адрес до такої бази даних; відкрита публікація адреси не є підтверженням такої згоди);
- будь-які дії (або участь в них), спрямовані на проведення мережевих атак чи несанкціонованого доступу до ресурсів мережі, крім випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється за згодою власника чи адміністратора такого ресурсу;
- дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), що не належать користувачу;
- дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання чи інформаційного ресурсу), використання такого доступу, а також знищення чи модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачеві, без узгодження з власниками такого програмного забезпечення чи даних або адміністраторами інформаційного ресурсу;
- передача комп’ютерам чи обладнанню Мережі некорисної та непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери чи обладнання, а також окремі ділянки Мережі;
- цілеспрямовані дії, направлені на сканування Мережі з метою виявлення внутрішньої структури, списків відкритих портів тощо, що можуть призвести до порушення нормального функціонування елементів Мережі;
- фальсифікація інформації, що ідентифікує користувача або його засоби доступу до Мережі.

4. Права та Обов’язки Сторін

4.1. Провайдер зобов`язується:
4.1.1. Надати Абоненту Послугу з підключення відповідно до п.2 даного Договору не пізніше п’яти календарних днів з моменту одержання на поточний рахунок Провайдера авансового платежу згідно з пп. 5.4 Договору.
4.1.2. Надавати Абоненту Послуги, зазначені в п.1 Договору, за дотримання Абонентом умов даного Договору.
4.1.3. Надати Абоненту доступ до Інформаційно-консультаційної служби (технічної підтримки) протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи служб Провайдера.
4.1.4. Вести Статистику Абонента з відображенням інформації, що стосується виконання Договору (перелік і вартість наданих Абоненту послуг, прийняті від Абонента платежі, кінцевий баланс взаємних розрахунків за Договором, реквізити Абонента), а також інформувати Абонента про зміни умов Договору чи його розірвання.
4.1.5. Надавати Абоненту можливість стежити за   станом взаємних розрахунків на Web-сторінці статистики www.intelservis.net (Особистий кабінет Абонента) за умови використання логіна та пароля, наданих Абоненту при реєстрації в мережі.
4.1.6. Надавати можливість Абоненту змінювати свій тарифний план шляхом звернення до абонентського відділу Провайдера, або на Web-сторінці статистики www.intelservis.net. При цьому зміни вступають в силу з нового звітного періоду за умови поповнення власного балансу Абонента на суму, що становить не менше однієї абонентської плати, відповідно до обраного тарифу.
4.1.7. Зберігати конфіденційність змісту інформації, наданої Абонентом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
4.1.8. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Провайдером послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із виходом з ладу обладнання Провайдера, Провайдер зобов`язаний в строк до 24 години здійснити заходи, щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання послуг.
4.2. Абонент зобов`язується:
4.2.1. Використовувати Послуги з дотриманням вимог чинного законодавства та умов даного Договору.
4.2.2. Для здійснення підключення надати Провайдеру доступ до комунікаційних (шахт,горищ) для прокладання кабелю на всіх поверхах, починаючи з першого або останнього, до поверху Абонента.
4.2.3. На момент підключення мати у своєму розпорядженні комп’ютер з налаштованною операційною системою, без програмно-апаратних конфліктів та з вільним та справним інтерфейсом Ethernet 100 або 1000BaseT.
4.2.4. Самостійно слідкувати за балансом свого Особистого рахунку на Web-сторінці статистики.
4.2.5. Своєчасно і в повному обсязі, на умовах і в порядку, визначеному даним Договором, оплачувати Послуги Провайдера.
4.2.6. Протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснені cплати на рахунок Провайдера, та за необхідністю надавати їх копії Провайдеру.
4.2.7. Перевіряти наявність повідомлень від Провайдера на Веб-адресах, зазначених у Договорі.
4.2.8. Самостійно слідкувати за безпекою власного програмного забезпечення. Зараження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням (віруси,трояни тощо), що може спричинити сканування мережі та різні види атак, або невірне функціонування програмного забезпечення, прирівнюється до самостійного і навмисного вчинення Абонентом таких дій.
4.2.9. Використовувати в мережі Провайдера виключно видану Провайдером ІР-адресу. Самовільна заміна ІР-адреси на будь-які інші, крім виданої, без узгодження з Провайдером, а також самостійне підключення обладнання до мережі Провайдера без узгодження з Провайдером заборонені. Порушення даної умови прирівнюється до навмисної спроби порушення працездатності мережі Провайдера.
4.2.10. У випадку заміни мережевих реквізитів ввести отримані дані у відповідне програмне забезпечення самостійно, або за допомогою технічного відділу Провайдера.
4.2.11. Не передавати Послуги третім особам.
4.2.12. У разі необхідності попередити Провайдера про тимчасове припинення користування Послугою.
4.2.13. У разі виникнення зауважень, щодо якості Послуг повідомляти про них Провайдера письмово і своєчасно.
4.2.14. У разі пошкодження кабелю на території Абонента , відшкодувати понесенні витрати на відновлення зв`язку.
4.2.15. Не перешкоджати працівникам Провайдера при виконанні робіт, пов'язаних з обстеженням та налаштуванням кінцевого обладнання Абонента, що проводяться для перевірки якості надання послуг та надавати вільний доступ до, приміщень загального користування (внутрішньо будинкових кабельних каналів, споруд, технічних поверхів, горищ та інших нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку) з метою розміщення телекомунікаційного обладнання та проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт.
4.3. Провайдер має право:
4.3.1. На початку кожного нового розрахункового періоду знімати з Особового рахунку Абонента абонентну плату згідно Переліку замовлених послуг.
4.3.2. У разі несвоєчасного отримання коштів за замовлені Абонентом послуги призупинити надання послуг, та вимагати повної сплати замовлених Абонентом послуг та погашення заборгованості, якщо така виникла.
4.3.3. Залучати для здійснення своїх обов’язків за цим Договором третіх осіб, на підставі відповідних угод та довіреностей.
4.3.4. Відмовити Абоненту в укладанні Договору, в разі неповернення Абонентом заборгованостей по раніше укладеним Договорам.
4.3.5. Змінювати надані Абоненту мережеві реквізити – ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси,  імена серверів,  мережевих сервісів, логіни та паролі тощо за умови дотримання пп.4.1.7 Договору.
4.3.6. Самостійно встановлювати тарифи на послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання Послуг.
4.3.7. Призупинити доступ Абонента до Послуг при порушенні Абонентом пп. 4.2.5-4.2.11 до усунення Абонентом таких порушень.
4.3.8. В односторонньому порядку призупинити/припинити надання Послуги Абоненту без попереднього повідомлення Абонента, якщо Абонент порушив умови даного Договору та/або законодавства України, а також для виконання регламентних та ремонтних робіт обладнання, що використовується для надання послуг за цим Договором.
4.3.9. У випадку порушення Абонентом п.4.2.11 застосувати штрафні санкції у вигляді стягнення суми, еквівалентної 2 (двом) абонентським платам згідно з обраним Абонентом тарифом.
4.3.10. Скасувати ідентифікаційні дані (IP-адреса, login, password для перегляду Особистого рахунку, строку дії Послуг, діючого тарифного плану тощо) у випадку, якщо Абонент не сплачує Послуги протягом 90 (дев’яноста) календарних днів за відсутності письмової заяви від Абонента щодо тимчасового припинення користування Послугою.
4.4. Абонент має право:
4.4.1. У будь-який момент перевірити статистику Послуг та здійснювати власний моніторинг.
4.4.2. Змінювати свій тарифний план на користування Послугами, з урахуванням п.5.4 та п. 4.1.6. Договору. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг письмово повідомивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 30 (тридцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті та/або у куточку споживача Абонентського відділу Провайдера продовжує користуватись  послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
4.4.3. В односторонньому порядку розірвати даний Договір у випадку відмови та/або незгоди із запропонованими Провайдером змінами в переліку Послуг відповідно до п.4.3.8.
4.4.4. За власним бажанням призупинити використання послуг, повідомивши про це Провайдер  подавши відповідну письмову заяву. Максимальний період призупинення надання послуг складає 3 (три) календарні місяці. Призупинення надання послуг буде здійснено з 1 (першого) числа наступного місяця. Повторне підключення до Послуг оплачується Абонентом відповідно до діючих на той момент тарифних планів.
4.4.5. Отримувати інформацію про стан свого рахунку.
4.4.6. Самостійно змінювати логін та пароль. Зміна або відновлення паролів можлива безпосередньо в абонентному відділі Провайдера при пред’явленні документа, що посвідчує його особу.
4.4.7. Звертатись до абонентського відділу Провайдера зі скаргами та пропозиціями,  що до поліпшення якості послуг.

5. Порядок розрахунків та вартість Послуг

5.1. Усі платежі здійснюються в національній валюті України.
5.2. Оплата Послуг згідно з даним Договором здійснюється Абонентом шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Провайдера.
5.3. Послуги надаються лише на умовах передплати.
5.4. Перша оплата Абонента складає наступні платежі:
- плата за підключення до Послуг відповідно до обраного тарифного плану;
- оплата вартості додаткових Послуг (якщо такі є).
5.5. Подальша сплата Послуг здійснюється Абонентом відповідно до обраного тарифу.
5.6. Розрахунковий період складає один календарний місяць. Протягом одного розрахункового періоду діє тільки один тарифний план.
5.7. Кошти, списані за використання Послуг у поточному розрахунковому періоді, поверненню не підлягають.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на власному обладнанні, та працездатність самого обладнання.
6.3. Абонент бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет. При цьому Провайдер не надає жодних гарантій і не несе жодної відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою доступу до мережі Інтернет. Абонент несе особисту відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності своїх думок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує за допомогою доступу до мережі Інтернет.
6.4. Абонент самостійно забезпечує зберігання своїх ідентифікаційних даних, що унеможливлює їх розголошення третім особам і несанкціоноване використання, і несе відповідальність за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.
6.5. Провайдер не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою.
6.6. Провайдер не несе відповідальність за повні чи часткові перерви в наданні Послуг, пов’язані з терміновою заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку мережі Інтернет.
6.7. Провайдер не несе відповідальність за функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово чи постійно недоступні через мережу Інтернет.
6.8. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов Договору, через обставини непереборної сили (обставини форс-мажору), до таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
6.9. Захист від несанкціонованого доступу третіх осіб до комп`ютера Абонента, захист від програм-шкідників, вірусів, мережевих атак і тому подібне, Провайдер не гарантується. Такий захист забезпечується Абонентом самостійно.
6.10. Абонент бере на себе відповідальність за користування Послугами, наданими Провайдером i гарантує захист від претензій третіх осіб.
6.11. Всі з’єднання Абонента із мережею Інтернет є ініціативою Абонента.
6.12. Провайдер не відповідає за якість, дієздатність та безпеку інформації ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Провайдером.
6.13. Абонент має право подавати Провайдеру заяви, скарги, претензії (далі – звернення ) з питань надання та отримання Послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.
6.14. Розгляд звернень проводиться у встановлений законодавством строк.
6.15. Відповідальність, що не передбачена цим Договором, визначається згідно чинного законодавства України.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Абонентом оплати Послуг та діє протягом всього строку користування Послугами доступу до мережі Інтернет на умовах цього Договору.
7.2. Абонент підтверджує, що він є повнолітньою особою.
7.3. Послуга з доступу до мережі Інтернет можлива виключно на умовах даного Договору.